• image
  • image
  • image

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van deze website.

1. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
a) De eigenaar: de eigenaar van de website;
b) Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
c) U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
d) De content: alle in de website aanwezige inhoud;
e) De ontwerper/beheerder: de ontwerper/beheerder van de website

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. De ontwerper en of de beheerder is nimmer verantwoordelijk voor de content op of aan deze website gekoppelde bestanden, plaatjes of uitspraken. Verzoeken door anderen dan de eigenaar van deze website om aanpassingen aan de content van deze website door te voeren zullen dan ook niet worden gehonoreerd.

6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.